SSH: Sơ lược, một số câu lệnh cơ bản (Phần 1)

Khi sử dụng một hệ điều hành – Windows, MacOS, đặc biệt là các hệ điều hành dựa trên nhân Linux như Ubuntu, CentOS,… bạn chắc hẳn đã từng sử dụng terminal để gõ các dòng lệnh cực kỳ ngầu lòi. Tới một ngày, bạn có một con server vừa mua nằm cách xa tận […]